kalkulace | objednávky
608 05 66 44
kalkulace | objednávky
608 05 66 44
kalkulace | objednávky
608 05 66 44

Vyklizení pozůstalosti

Po vyrovnání se ztrátou blízké osoby nastávají situace, do kterých se mnohým nechce a toto je jedna z nich. Po vyřešení dědictví (případně po dohodě všech dědiců už dříve) nastává okamžik, kdy je potřeba provést likvidaci pozůstalosti. Ať už se jedná o byt, dům, chatu či jinou nemovitost, z pravidla se setkáváme se starším vybavením či odpadem, který je potřeba vyklidit.

Přestože lze najít během první návštěvy řada cenností, na řadu z nich se přichází až během vyklízení. Proto během naši práce vytvoříme nejdříve prostor na uchování věcí, u kterých se rozhodnete, zda si je ponecháte či nikoli. Současně nabízíme i možnost výkupu knih, nábytku, sbírek či jiných pozůstalostí. Přestože se může často zdát, že se jedná o velké množství odpadu, přistupujeme k jeho likvidaci tak, abychom eliminovali vyhození něčeho, co pro vás může mít citové pouto.

Svěřte likvidaci pozůstalosti nám, odborníkům. Naši pracovníci se chovají profesionálně, s respektem a pomohou vám při vyklízení díky třídění odpadu ušetřit vaše peníze.


Vyklízení pozůstalostí

Efektivní likvidace pozůstalosti

Díky dlouholetým zkušenostem přesně víme, jak s odpadem zacházet. Starší skříně z masivního dřeva vykoupíme nebo vám doporučíme místo výkupu. U nábytku, který už nemá žádnou hodnotu můžeme zajistit nařezání pro případ, že máte v domě či chatě kamna na dřevo. Železo odvezeme do výkupu a běžný odpad či spotřebiče na sběrný dvůr. Co bude mít hodnotu, to se pokusíme zpeněžit. Šetříme tím náklady spojené s likvidací vaší pozůstalosti.

Nejrychlejší vyklízení pozůstalostí v ČR

Potřebujete nemovitost co nejdříve prodat nebo se do ní chcete nastěhovat v krátkém čase? Ať už spěcháte na vyklizení z jakéhokoli důvodu, zajistíme po dohodě tolik pracovní síly, kolik jen bude potřeba. Vyklidíme pozůstalost v co nejkratším čase. Pracujeme i o víkendech a svátcích, po dohodě i přes noc!

Nejlevnější vyklízení pozůstalosti

Pokud na likvidaci nespěcháte, dokážeme postupovat tak, abychom ušetřili celkové náklady za vyklizení. Zavolejte nám na číslo 608 05 66 44 ještě dnes a proberte s námi možnosti, jak získat nejvýhodnější cenovou nabídku. Pro snadnější kalkulaci nám můžete poslat fotografie pro nacenění přes Whatsapp.


Proč vyklizení pozůstalosti od nás?

pejsek se sluchátky

Neděláme zbytečný hluk

Během práce postupujeme tak, abychom nevytvářeli zbytečný hluk, který by znepříjemňoval život vašich sousedů. Nechceme dělat mezi sousedy zlo.

Chováme se šetrně

Při práci s odpadem myslíme na ekologickou likvidaci a proto nejen třídíme odpad, ale zajišťujeme jeho likvidaci ve sběrných dvorech.

ekologie
hodnocení

Ctíme vaše soukromí

Respektujeme soukromí našich klientů a proto si v žádném případě nepořizujeme žádné fotografie. Fotky na našem webu jsou z fotobanky.


A dalších městech také...

Naše služby v oblasti vyklízení pozůstalostí poskytujeme nejen v těchto 30 největších městech České republiky, ale i v dalších městech v Čechách, na Moravě a Slezsku.

mapa Česka

odvoz stavebního materiálu

Další služby

Kromě samotného vyklízení poskytujeme i další práce, které jsou přímo spojené s touto činností. Díky tomu ušetříte nejen peníze, ale i svůj čas při hledání dalších firem.

Škrábání starých maleb

 • Zbavíme se starých nátěrů na stěnách vaší nemovitosti.

Dezinfekci

 • Prostory dezinfikujeme germicidním UV-C zářením nebo ozonem.

Malování pokojů

 • Po vyklizení a úklidu vymalujeme stěny pokojů.

Právní informace spojené s likvidací pozůstalosti

Odpověď získáte kliknutím na otázku. Informace jsme čerpali z volně dostupných zdrojů a nemusí nést aktuální právní základ.

Kdo je zodpovědný za likvidaci pozůstalosti?

Zodpovědná osoba se řídí dědickým řízením. V případě závěti je to osoba určená v závěti jako dědic nebo správce pozůstalosti. Pokud závěť neexistuje, dědí se podle zákonné dědické posloupnosti a za likvidaci zodpovídá dědic s nejvyšším dědickým podílem.

Kdy mohu prodat nemovitost po zesnulém?

Nemovitost je součástí pozůstalosti a nemůže být prodána, dokud není ukončeno dědické řízení. Dědické řízení může trvat několik měsíců, v závislosti na složitosti případu.

Pokud je dědiců více, nemovitost lze prodat pouze se souhlasem všech dědiců. Pokud se dědicové neshodnou, může o prodeji nemovitosti rozhodnout soud

Z prodeje nemovitosti se může platit daň z příjmu. Daň se neplatí, pokud:

 • Jste v přímé linii s dědicem (rodiče, děti, vnoučata)
 • V nemovitosti jste 2 roky před prodejem bydleli
 • Nemovitost vlastníte déle než 10 let (od 1.1.2021)

Před prodejem nemovitosti je nutné zjistit, zda na ní nejsou vázána věcná břemena nebo zástavní práva. V případě, že ano, je nutné je nejprve vypořádat.

Když je více dědiců, kdo určuje, kdo má na co právo?

V případě, že je více dědiců, určuje jejich podíly na pozůstalosti zákonná dědická posloupnost, pokud neexistuje závěť. Zákonná dědická posloupnost rozděluje dědice do několika tříd, přičemž dědici v první třídě dědí před dědici v druhé třídě atd.

Zákonná dědická posloupnost:

První třída:

 • Manžel/ka
 • Děti (včetně dětí z předchozích vztahů)
 • Vnoučata (v případě, že jejich rodič, tj. dědic první třídy, zemřel)

Druhá třída:

 • Rodiče
 • Sourozenci
 • Synovci a neteře (v případě, že jejich rodič, tj. sourozenec zůstavitele, zemřel)

Třetí třída:

 • Prarodiče
 • Strýcové a tety
 • Bratranci a sestřenice

Závěť:

Zůstavitel může ve své závěti určit dědice a jejich podíly na pozůstalosti. Závěť má přednost před zákonnou dědickou posloupností.

Dohoda dědiců:

Dědici se mohou dohodnout o rozdělení pozůstalosti i jinak, než je stanoveno v zákonné dědické posloupnosti nebo v závěti. Dohoda dědiců musí být písemná a schválená notářem.

Co když jsou po pozůstalém větší dluhy, než je hodnota dědictví?

V tomto případě se nejčastěji dědici nestávají vlastníky dědictví a nemají povinnost hradit dluhy zemřelého. Dědictví pak připadne státu.

Nejčastější dotazy při vyklizení pozůstalosti

Jak dlouho vyklízení trvá?

Časová náročnost na vyklizení pozůstalosti závisí na její velikosti a množství odpadu. Pokud chcete, aby bylo vyklízení co nejrychlejší, "nasadíme" na něj větší množství pracovníků tak, abychom dobu zkrátili na minimum. Pokud chcete pozůstalost vyklidit efektivně a přitom za nejlevnější cenu, jsou na úklid nejčastěji povoláni 2 pracovníci.

Co všechno se dá vyklidit?

Nevyklízíme pouze běžný odpad, ale i těžká břemena a nebezpečný odpad s obsahem azbestu.

Kolik bude vyklizení pozůstalosti stát?

Cena závisí na velikosti pozůstalosti, množství odpadu i časových požadavcích zákazníka. Proto není možné přesnou cenu specifikovat bez předchozího kontaktu.

Je nutné být při vyklizení pozůstalosti přítomný?

Rozhodnutí, zda budete přítomni během vyklizení necháme na vás. Můžete, ale nemusíte.

Co se stane s věcmi, které budou vyklizeny?

Veškerý odpad třídíme tak, abychom ho mohli odvézt do sběrných dvorů k ekologické likvidaci. Při nálezu cenností vás budeme samozřejmě informovat.

Nabízíte i úklid po vyklízení?

Samozřejmě, po vyklizení pozůstalosti proběhne úklid a v případě zájmu nabízíme i další služby jako malování, dezinfekci, apod.

Cenová nabídka

Abychom vám mohli sestavit co nejpřesnější cenovou nabídku za vyklizení pozůstalosti, budeme potřebovat znát pár informací. Nezapomeňte nám tyto údaje napsat do našeho kontaktního formuláře.

 • Odhadovaná velikost pozůstalosti?
 • Byt, dům, chata,..?
 • Pokud byt, ve kterém patře?
 • Nadměrné vybavení? Těžká břemena?
 • Množství vyklízeného odpadu
 • Je k dispozici výtah?
 • Možnost přistavení kontejneru?
 • Požadovaná rychlost vyklizení?

Fotografie přes Whatsapp

Pro nejsnadnější nacenění nám v ideálním případě zašlete i fotografie z místa, které chcete vyklidit přes aplikaci Whatsapp.


Fotografie přes Úschovna.cz

Pokud nepoužíváte aplikaci Whatsapp, zašlete nám bezplatně fotografie přes Uschovna.cz. Náš email servis@vyklizime-hned.cz uveďte do kolonky "KOMU".


CENOVÁ POPTÁVKA

Kalkulaci získáte obvykle do 90 minut.

Vaše jméno
Telefon
E-mail
Město

Zpráva - popište své požadavky

ikonka

Telefon

+420

ikonka

Whatsapp (fotky)

+420

ikonka

Pracovní dny

pondělí - neděle

ikonka

Informace po telefonu

08:00 - 20:00

© 2024 všechna práva vyhrazena